mandag 27. februar 2012

Tegning av positive og negative flater


Da jeg kom tilbake på skolen etter juleferie og starten på et nytt år og en ny termin, ble jeg satt til å skissere formen til andre elever i forskjellige sitte- og ståstillinger. Etter å ha gjort det skulle vi finne ulike mønster å fargelegge innside og utsiden av figuren, altså positive og negative flater. Positive flater er det som foregår på innsiden av figuren, mens negative flater er det som foregår utenfor figuren.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar